ПРЕДСЕДНИК ДРЖАВЕ ПОКРОВИТЕЉ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ЈАВОР 2019“

 

На молбу Хуманитарне организације „Стара Рашка“ да буде покровитељ Манифестације „Јавор 2019.“ председник Србије г. Александар Вучић одговара следеће:       

Поштовани,

На основу предочених циљева којима стремите, имајући у виду оправданост ваших пројеката а пре свега сматрајући да је ваш рад хуман, а ваши резултати вредни сваког поштовања, желим да вам упутим захвалност за све што сте учинили и што ћете учинити за наш српски народ.

Достојанствено чувате сећање на Јаворски рат, у коме је за ослобођење Србије од вишевековног турског ропства животе дало преко 20.000 људи, веома успешно промовишете Српско коло као нематеријално благо Србије и мудро окупљате нашу омладину из дијаспоре у матици.

Препознајући да својим радом доприносите остварењу правих вредности и подржавајући ваш хуманитарни рад, без кога ни једна велика идеја не би била остварива, са задовошством прихватам да будем покровитељ обележавања годишњице Јаворског рата и одржавања XII Сабора српске омладине из матице и расејања.

Искрено се радујући овој манифестацији, срдачно вас поздрављам. 

У  Б е о г р а д у  05. јул 2019.

                                                                        Александар Вучић