ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Хуманитарна организација "Стара Рашка" је, на својој Изборној Скупштини одржаној 26. фебруара 2018. године, изабрала нови Управни и Надзорни одбор у мандату од две године.

У Управни одбор су изабрани: Аврамовић Свето, Ивановић Милован, Јањушевић Зоран, Лаптошевић Драган, Мр Љујић Велибор, Нијемчевић Зоран, Остојић Драгојле, Вучићевић Војин, Мр Рашула Игор, Словић Драган, Секулић Томислав, Томашевић Радиша, Трифковић Његослав, Др Цмиљанић Бајо и Шијаковић Недељко.

У Надзорни одбор су изабрани: Мосуровић Лазар, Обућина Милојко, Поповић Благоје, Романдић Бобан и Смиљанић Рената.

Сукладно Статуту Организације на конститутивној седници одржаној 06. марта 2018. године чланови оба Одбора су изабрала своје руководство.

За председника Управног одбора изабран је Милован Ивановић, а за његовог заменика г. Војин Вучићевић.

За председника Надзорног одбора изабран је Милојко Обућина.

ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Рајко Добросављевић