ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

С Т А Р А Р А Ш К А“

Број: 6700/2016

Ф е б р у а р 2016. године

Б Е О Г Р А Д

 

Хуманитарна организација „Стара Рашка“ је наша заједничка Организација. Подржимо је да дуже траје, на добробит оних којима је њена помоћ неопходна

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТАРА РАШКА” ЗА 2015. ГОДИНУ

 

С А Д Р Ж А Ј

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

 1. Изазови за хуманитарни рад

 2. Услови за рад постају све тежи

 3. Људска хуманитарна солидарност на делу

II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

1. Деца су наша радост, деца су наша нада, деца су наша брига

2. Слава и Скупштина потврда вредности Организације

3. Помоћ селу, од социјалног и националног значаја

4. Очување српског културног наслеђа

5. Спектар хуманитарних и социјалних активности

6. Омасовљавање и ширење Организације

7. Остале активности Управног одбора и других органа Организације

III СТИЦАЊЕ СРЕДСТАВА

1. Дужна захвалност донаторима, они су нас одржали њима хвала

2. Облици и извори стицања

а) Девизна средства

б) Динарска средства (укупан приход)

в) Списак донатора и чланова правних лица

г) Списак уплатиоца наменске хуманитарне помоћи

д) Списак даваоца добровољних прилога

е) Списак спонзора Организације у 2015.години

IV УТРОШАК СРЕДСТАВА

1.Хуманитарна и социјална давања

а) Божићни поклони за болесну и сиромашну децу

б) Трошкови прикупљања крви

в) Помоћ поплављеним породицама

г) Остала хуманитарна и социјална давања

2. Донације и спонзорство

а) Донација и спонзорство правним лицима са којима Организација сарађује

б) Помоћ селу

3. Трошкови Скупштине и Славе Организације

4. Маркетинг(репрезентација, реклама и пропаганда)

5. Режијски трошкови

а) Ангажовање радне снаге

б) Комуналне услуге

в) Канцеларијски материјал

г) Банкарска провизија

д) Остали непоменути трошкови

6. Остале исплате

V ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

 1. Нови Статут, нова нада

 2. Професионализам изнуђен, али тешко остварљив

 3. Програм рада за 2016. годину, акт од посебног значаја 

 

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 

1. ИЗАЗОВИ ЗА ХУМАНИТАРНИ РАД

Данас у време светске економске кризе, која је посебно изражена у Србији, у време све већег сиромаштва и болести људи, хуманитарне и социјалне помоћи постају императив за спас угрожених. У поступку евидентирања угрожених, прикупљања добара и давања хуманитарне и социјалне помоћи мора да постоји озбиљна организација рада, да систем озбиљно функционише. Без тога била би анархија у овом послу, било би пуно злоупотреба и компромитовања хуманитарног рада, што би довело до губљења мотива донатора, до смањења или престанка донација.

„Стара Рашка“ је прихватила изазове за хуманитарни рад, а уз то је изградила систем који промовише тај рад. То знају њени донатори и чланови, што потврђује њихова подршка овој Организацији, како се види из Списка донатора и чланова правних лица у IV поглављу овог Извештаја. 

2. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТАЈУ СВЕ ТЕЖИ

Све је више захтева за хуманитарне и социјалне помоћи, а све је мање средстава за удовољење тим захтевима. Ова констатација важи за целу Србију, па и за „Стару Рашку“.

„Стара Рашка“ је себи поставила циљеве, а кроз задатке одредила начин за њихову реализацију. Генерално, циљеви су побољшање услова за живот и рад становништва Рашке области, поспешивање њиховог економског, друштвено-социјалног, демографског и духовног развоја и заустављање његове миграције са овог простора, уз сталну оријентацију пружања хуманитарне и социјалне помоћи, која проистиче из карактера Организације. „Стара Рашка“ није доходовна организација, да би из своје добити издвајала средства за реализацију својих циљева. Она треба да добије средства за остварење својих циљева, а то је данас све теже и теже. 

3. ЉУДСКА ХУМАНИТАРНА СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ

Људи сабрани у Хуманитарној организацији „Стара Рашка“ су мотивисани за хуманитарни рад, опредељени су да пружају помоћ угроженима. Солидарни су у свему, али то није довољно. Потребна је шира солидарност и других. На велику солидарност мора неко да позива и неко да се одазива. Одазвало се на позив „Старе Рашке“ око 200 сталних и повремених донатора и исто толико чланова правних лица. Одазвало се више од 3.000 чланова физичких лица. Доста се није одазвало, а требало је и могло је. Свако ко има треба да одвоји за оне који немају, којима њиховапомоћ живот значи. Свако ко стекне од народа треба део да врати народу, а најбоље је да то чини хуманитарно. На примеру „Старе Рашке“ многи су то показали, а очекује се да и други покажу. Данас када се „Стара Рашка“ показала и доказала да је била продужена рука Државе, ова то треба да вреднује, да цени оно што је Организација уместо ње чинила 16 година и да је истински финансијски подржи.

Хуманост и солидарност треба повезати знаком једнакости и препустити их свести људи. 

II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

1. ДЕЦА СУ НАША РАДОСТ, ДЕЦА СУ НАША НАДА, ДЕЦА СУ НАША БРИГА

„Стара Рашка“ је започела и завршила 2015. годину бригом о деци, на хуманитаран начин у правом смислу те речи.

Почетком јануара 2015. године, за Божићне празнике у општинама Пријепоље, Прибој и Нова Варош 869 болесне и сиромашне деце добило је по 5.000 динара. Подела поклона извршена је у Домовима културе у све три општине. Овај вид хуманитарне помоћи постао је традиционалан, јер се реализује десет година заредом, захваљујући донаторима из Канаде – српској дијаспори, породици Вараклић родом из Пријепоља и њиховој породичној компанији.

 

 

 

„Стара Рашка“ је прикупила за децу у Прибоју, Новој Вароши и Пријепољу 9 тона робе (брашно, шећер, уље, кромпир, пасуљ, млечни производи, кондиторски производи, хемиски производи за одржавање хигијене и играчке) и исту поделила 25. децембра 2015. године. Акција прикупљања хуманитарне помоћи трајала је више од шест месеци.

Целу акцију поделе пропратила је Регионална телевизија. Гледаоци емисије имали су само речи похвале, а ту емисију употпуњујемо текстом са сајта Организације. 

ЗА ДЕЦУ У РАШКОЈ ОБЛАСТИ ДЕВЕТ ТОНА ХРАНЕ

 

 

На измаку 2015. године, 25. децембра Хуманитарна организација је болесној и сиромашној деци и деци у предшколским установама у Прибоју, Новој Вароши и Пријепољу уручила хуманитарну помоћ у вредности од 628.950 динара. Пакет помоћи је садржао: брашно (5.000 кг), шећер (800), уље (430), пасуљ (200), кромпир (1.500), млечне производе (300), кондиторске производе (50), разне хемијске производе за одржавање хигијене у вредности од 11.786 динара и 590 разних играчака у вредности од 202.550 динара. Број корисника наведене помоћи је око хиљаду лица, обухваћених у Предшколској установи „Невен“ у Прибоју, у Друштву за церебралну и дечију парализу и Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама у Прибоју, Вртићу „Паша и Наташа“ у Новој Вароши и породицама у Пријепољу.

 

 

Поделом хуманитарне помоћи завршена је велика акција започета у пролеће 2015. године, када је „Стара Рашка“ текстом „Креће акција прикупљања хуманитарне помоћи за децу у Рашкој области“ започела активности прикупљања помоћи. Овај текст налазио се на сајту Организације и друштвеној мрежи Фејсбук, а седам месеци уручиван је правним и физичким лицима као позив да учествују у овој акцији. Велики број правних лица и грађана одазвао се позиву Хуманитарне организације и пружио хуманитарну помоћ у роби, новцу или услугама. Колико је била озбиљна акција потврђује количина прикупљене помоћи, уз напомену да су у њој изостали они који није требало да изостану.

 

 

За наменску донацију у новцу Организација је купила робу да употпуни асортиман, а уз то је издвојила и део својих средстава из редовних донација.

Робне донације су дали: „NIPS Group“ из Београда (Ненад Мињовић), 1.000 кг брашна; Млин „Браћа Ружић“ из Клења (Радиша Ружић), 1.000 кг брашна; Млин „Крњић“ из Владимироваца (Љубиша Јеремић), 500 кг брашна; „Житосрем“ из Инђије (Радослав Басарић), 300 кг брашна и 20 кг кекса; Млекара „Kuč Company“ из Крагујевца (Јездимир Куч), 300 кг млечних производа; СУТР „Маринада“ из Београда (Рајко Добросављевић), 150 кг шећера; ТПЦ „Орашац“ из Београда (Владета Томашевић), 100 кг шећера; „Беогас“ из Београда (Јеленко Папић), 50 кг шећера, 30 л уља и хемиски производи за одржавање хигијене у укупном износу од 19.546 динара; Драган Лаптошевић и Рената Смиљанић из Београда појединачно паковања шећера, уља и кондиторских производа; „Dexy Co“ из Београда (Слободан Вучићевић) играчке у вредности 15.800 динара; и „Movem Co“ из Београда (Њего Трифковић) играчке у вредности 144.000 динара.

 

 

Новчане донације су дали: ХО „Срби за Србе“ из Београда (Игор Рашула), 100.000 динара; „Ibis Instruments“ из Београда (Бранко Поповић), 50.000 динара; „Devix“ из Лазаревца (Радојица Марковић), 50.000 динара; „Candy“ из Суботице (Бранисалав Шипош), 30.000 динара;„MB-Forever“ из Београда (Богдан Марковић), 30.000 динара; по 5.000 динара Бахро Ходовић и Војин Вучићевић из Београда; по 2.000 динара др Бајо Цмиљанић, др Зага Попадић, Милојко Обућина, Чедо Вучићевић и Драга Вучићевић, сви из Београда, и 500 динара Зоран Матовић из Београда.

 

 

Донације кроз услуге и активности су пружили: „Србоауто“ из Београда (Предраг Томић), превоз робе из Београда у Рашку област; ТПЦ „Орашац“ из Београда (Радиша Томашевић), пријем и складиштење робе у дужем временском периоду; „Dragon Fly” из Београда (Светозар Аврамовић), превоз робе у граду;

 

 

 

затим Драган Словић, Радиша Томашевић, др Зага Попадић, мр Велибор Љујић, Милојко Обућина, Раде Прелић, Чедо Вучићевић и Војин Вучићевић, сви из Београда, неко више неко мање, али су сви дали допринос у прикупљању и расподели хуманитарне помоћи; чланови Извршног одбора Испоставе у Прибоју дали су велики допринос да се расподела обави по плану и ефикасно. Извињење онима које је требало поменути, а пропуштено је да буду поменути, којих вероватно има.

 

 

Констатација и закључак Хуманитарне организације

Годинама „Стара Рашка“ проводи овакве хуманитарне акције, за исту циљну групу у Рашкој области. До сада је прикупљено и подељено око 30 тона прехрамбених производа. Уз то подељено је близу 800 нових играчака, што је за децу најлепши и највреднији поклон. Поклон играчака у наведеној количини, што га је учинила „Стара Рашка“, нико до сада није учинио нити ће икада неко учинити. Успешне активности Хуманитарне организације на плану прикупљања хуманитарне помоћи за децу у Рашкој области су изазов да се у њене будуће акције укључи што већи број субјеката, посебно оних који потичу из Рашке области или тамо имају своје ближње, оних који су на било који начин везани за Рашку област.

У име „Старе Рашке“ и у име корисника Хуманитарне помоћи свим дародавцима упућујемо велику захвалност, са честиткама и најлепшим жељама за Божићне и Новогодише празнике.

На крају децембра Организација је у Предшколској установи „Звездара“, Вртић „Чигра“ у Београду, деци ометеној у развоју уручила већу количину играчака, чиме је ставила тачку на своје активности у 2015. години, које је почела и завршила са децом.

 

 

2. СЛАВА И СКУПШТИНА ПОТВРДА ВРЕДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Број позваних и присутних на Слави и Скупштини сваке године (у просеку 400 присутних) потврђује да Организација има велики значај и углед на простору свога деловања. Не без оправдања се говори да је „Стара Рашка“ израсла у хуманитарну и друштвено-социјалну институцију.

 

 

Што због устаљене праксе, што због петнаестогодишњег јубилеја Слава и Скупштина одржане 26. фебруара (Свети Симеон Мироточиви) имале су по много чему ниво националног окупљања. Све је било величанствено. Још једна потврда зашто је „Стара Рашка“ носилац Ордена Светога Саве.

Домаћин Славе био је г. Милан Ивановић из Београда. Резању Славског колача у цркви Светог Димитрија у Новом Београду присуствовао је владика Арсеније. Ручак за званице одржан је у Ресторану „Маринада“ на Сави.

 

 

На почетку Скупштине приказан је филм „Хуманитарна мисија 2000-2015“, којим је приказан петнаестогодишњи рад Организације. Честитки за јубилеј било је пуно, а најдража је од сестринске Хуманитарне фондације "Стара„Рашка“ из Канаде.

 

 

Присутним се обратио председник општине Прибој г. Лазар Рвовић и председник Српско-црногорске заједнице у Албанији (Скадар) г. Павло Брајовић. Организацији и појединим њеним активистима уручена су признања од: општине Прибој, Града Чачка, Месне заједнице Кратово, Предшколске установе „Невен“ из Прибоја, Удружења МНРО из Прибоја, СТУР „Горава“ из Крајчиновића, Основне школе „Благоје Полић из Кратова, Удружења „Воћар 06“ из Кратова, г. Ровчанин Мухамеда Хамка из Нове Вароши и др. Скупштина је усвојила Извештај о раду и финансијском пословању и Извештај Надзорног одбора за 2014. годину.

На Скупштини су заслужним за успешан рад Организације уручена годишња и јубиларна признања.

 

Захвалнице су добили:

1. Хуманитарна фондација "Стара Рашка" – Канада,

2. "Prodent International" DOO – Љубљана,

3. "IBIS-Instruments" DOO – Београд,

4. СУТР "Маринада" – Београд,

5. "Kaissa Investment Group" DOO – Београд,

6. Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону

Владе Републике Србије,

7. Општина Прибој,

8. "Путеви" ДОО – Ивањица,

9. Трговинско пословни центар "Орашац" ДООБеоград.

Повељу су добили:

1. Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Владе Републике Србије,

2. Протојереј Првослав Пурић – Торонто,

3. "Hirim Co" DOO – Београд,

4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Владе Републике Србије,

5. "Хемпро" АД – Београд,

6. „ИМП- Аутоматика" ДОО – Београд,

7. "Movem Co"DOO – Београд,

8. МП "Велика Морава" ДОО – Београд,

9. Општина Прибој,

10. ЈП "Србијагас" Нови Сад,

11. АМСС-ГСПИ ДООБеоград,

12. "Dragon Fly" DOOБеоград;

13. АМС Осигурање АДО – Београд,

14. "Центротранс" ДОО – Београд,

15. Ауто-мото савез Србије – Београд,

16. "NIPS Group" DOO – Београд,

17. СУР "Златар" – Београд,

18. "Металац" АД Горњи Милановац,

19. Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд,

20. "Пословни системи ФТО" ДОО – Београд,

21. "Poliexport" DOO Сремска Митровица,

22. Др Зага Попадић Београд. 

Плакету су добили:

1. "Prodent International" DOO – Љубљана,

2. Трговинско пословни центар "Орашац" ДОО –Београд,

3. "Путеви" ДОО – Ивањица,

4. "Транспортшпед" АД – Београд,

5. "IBIS-Instruments" DOO – Београд,

6. "BILD Studio" – Подгорица,

7. Лазар Рвовић – Прибој,

8. Раде Прелић – Београд,

9. Павло Брајовић – Скадар,

10. Љубиша ШћеповићПрибој.

Златну плакету су добили:

1. "Хуманитарна фондација "Стара Рашка" – Канада,

2. СУТР "Маринада" – Београд,

3. "Rad Commerce" DOO – Београд,

4. Владика канадски г. Георгије – Канада,

5. Драгана Вараклић – Торонто,

6. Горан Вараклић –Торонто,

7. "MDG Computers" – Торонто,

8. Рајко Добросављевић – Београд,

9. Радиша Томашевић – Београд,

10.Мома Вучићевић, постхумно – Београд,

11. Проф.др Звонко Гобељић – Београд,

12. Војин Вучићевић Београд.

Први пут ове године 22 правна лица је добило Јавну захвалност, који су као чланови Организације плаћањем чланарине у континуитету исказали подршку Организацији.

Јавну захвалност су добили:

 1. СУТР "Маринада" – Београд,

 2. ОЗ "Београд" – Београд,

 3. "NCA Investment Group" DOO – Београд,

 4. SUR "Quick" – Београд,

 5. "Dexy Co" DOO – Београд,

 6. "Путеви" ДОО – Ивањица,

 7. "Star Company" DOO – Београд,

 8. Удружење "Унисет" – Београд,

 9. Удружење "Братство Љујића" – Београд,

 10. Резерват "Увац" ДОО Нова Варош,

 11. Радио "Јавор" ДОО – Ивањица,

 12. Завичајно удружење Нововарошана – Београд,

 13. МЗ Кратово – Прибој,

 14. Удружење Прибојаца – Београд,

 15. "Hirim Co" DOO – Београд,

 16. Удружење Пријепољаца – Београд,

 17. Удружење Крагујевчана – Београд,

 18. Удружење Ужичана – Београд,

 19. "Архип" ДОО – Београд,

 20. "Пословни системи ФТО" ДОО – Београд,

 21. Удружење "Профи безбедност" – Београд,

 22. Земљорадничка задруга "Зеленика плус"Нова Варош.

Најбољим студентима из Рашке области на Пољопривредном и Правном факултету Београдског универзитета школске 2013/2014 уручене су новчане награде – Томашевић Микоти из Пријепоља и Баловић Филипу из Новог Пазара, а финансијска подршка уручена је Петровић Петру и Милићевић Зорани из Новог Пазара. Новчану награду „Гордан Ранитовић“ за 2014. годину поделили су др Војислав Суботић и Раде Прелић.

 

 

Скупштина је усвојила оправдану оставку г. Вучићевић Војина на чланство у Управном одбору, чиме му је аутоматски престала функција председника Управног одбора, што је била његова жеља. Тако је отишла из руководеће структуре личност која је обележила постојање и петнаестогодишњи рад Организације. Остаје нада да му се нађе адекватна замена.

 

 

По завршетку Скупштине служен је Славски коктел који су помогли спонзори, чија имена ће бити поменута у III поглављу, тачка 1/е Извештаја.

3. ПОМОЋ СЕЛУ, ОД СОЦИЈАЛНОГ И НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Од њеног постојања у циљевима и задацима „Старе Рашке“ увек је била брига о селу, о његовом опстанку. Бројни су пројекти пружања помоћи селу – у склапању бракова; у развоју сточарства, пчеларства, рибарства, сеоског туризма; у изградњи инфраструктуре; у окупљању сеоске омладине и др. У 2015. години Организација је помагала селу у Рашкој области углавном кроз пројекте развоја воћарства, изградње инфраструктуре (путева) и окупљање омладине.

У пролеће 2015. године, воћарима у Прибоју подељено је 6.000 садница (шљива, јабука, трешања, вишања, дуња, ораха и лешника), а додатно у јесен још 2.500 садница. У јесен је воћарима у Новој Вароши подељено 1.000, а у Пријепољу само 170 садница. Планирана средства за Нову Варош и Пријепоље остала су неискоришћена, јер није било заинетересованих за саднице, а у Прибоју је половина заинтересованих остала без садница, јер за Прибој није било више средстава.

 

 

У интересу стручног узгоја воћака Организација је у јесен 2015. организовала у Прибоју стручно предавање за воћаре Прибоја, Пријепоља, и Нове Вароши. Предавач је био проф.др Милисав Митровић из Расадника МИНД у Чачку.

 

 

Знатну финансијску подршку за набавку садница ове године пружиле су локалне самоуправе поменуте три општине, а велику донацију у садницама дао је Расадник МИНД из Чачка.

„Стара Рашка“ је финансијски помогла ревитализацију путева у општини Нова Варош, о чему ће касније бити речи.

Организација је помогла окупљање сеоске омладине, о чему ће бити речи у следећој тачки – Очување српског културног наслеђа.

4. ОЧУВАЊЕ СРПСКОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Као идејни творац Сабора српске омладине из матице и расејања „Стара Рашка“ има право и обавезу да брине да се ова манифестација одржава сваке године. Циљ манифестације је да се на њој окупља српска омладина из матице, дијаспоре и региона и да се извођењем програма чува српско културно наслеђе. Није то све.

После седам манифестација на Јавору осма је одржана на Златибору, на Ивањдан 7. јула 2015. године, у организацији „Старе Рашке“, локалне самоуправе општине Чајетина, Туристичке организације „Златибор“ и Дома културе из Чајетине, уз финансијску подршку ресорних министарстава владе Републике Србије за послове са дијаспором и верским заједницама. Манифестацију је отворио председник општине Чајетина г. Милан Стаматовић.

 

 

У предвечерје Златиборског сабора пет ансамбала са 160 чланова било је гост манастира Милешева односно владике г. Јоаникија. Те вечери у порти Манастира извели су културно-уметнички програм и присуствовали литургији поводом Ивањдана, Славе Манастира.

 

 

На путу за Златибор ансамбли су посетили манастир Свети Никола у Прибојској Бањи, у коме су видели вредну ризницу златних предмета старих више од шест векова.

 

 

Због очувања српског културног наслеђа, традиције и обичаја „Стара Рашка“ подржава више сеоских манифестација, на пример: у општини Нова Варош – у етно селу Штитково, у општини Прибој – у селу Крајчиновићи, у општини Ивањица – у манастиру Ковиље на Голији и др.

 

 

 

5. СПЕКТАР ХУМАНИТАРНИХ И СОЦИЈАЛНИХ АКТИВНОСТИ

Сви пројекти „Старе Рашке“ су хуманитарног и социјалног, уз то и националног и духовног карактера. С обзиром да су хуманитарне и социјалне активности у првом плану Организације, то наводимо само активности тог карактера.

Било би сувише опширно набрајати све активности и давања Организације у решавању хуманитарних и социјалних проблема, посебно када су у питању појединачни случајеви. У IV поглављу Извештаја – Утрошак средстава приказан је износ средстава опредељен за хуманитарне и социјалне помоћи. То је показатељ колико је Организација била посвећена решавању ових проблема.

 

 

Када је у питању помоћ здравству, „Стара Рашка“ изједначава те помоћи Клиничком Центру Србије у Београду и здраственим установама у Рашкој области, јер се у овим установама подједнако лече болесници из Рашке области, о којима Организација посебно брине.

Хуманитарна робна помоћ Клиничком Центру Србије и Рашкој области тече у континуитету.

 

 

Централни магацин у Прибоју, за потребе Прибоја, Пријепоља, Нове Вароши и Сјенице, редовно се пуни новом и половном робом, коју поклањају хуманитарци из Београда, па чак и Словенци из Марибора.

 

 

Активности на плану лечења и помоћи оболелим од леукемије и других облика карцинома води др Зага Попадић. До сада је евидентирано око стотину оболелих. Прикупљање крви за добијање сепарисаних тромбоцита за лечење леукемичара је мукотрпан посао, јер за ову намену крв могу селективно давати само младе и здраве особе. Хуманитарна организација налази доноре и финансира трошкове давања крви. Остварени резултати на овом плану су добро познати јавности.

 

 

6. ОМАСОВЉЕЊЕ И ШИРЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Омасовљење и ширење Организације подразумева повећање броја њених донатора и чланова, проширење простора њеног деловања и настајање да се о њој шире и више зна.

Повећање броја донатора и чланова правних лица је у сталном успону, са констатацијом да неки од њих престају да то буду, из објективних и субјективних разлога. Повећање броја чланова физичких лица је у благом застоју, али се очекује напредак, подебно на територији општине Пријепоље.

Због помањкања финансијских средстава није реализовано планирано ширење Организације у иностранству. Било је планирано оснивање филијала у Чикагу, Бечу и Паризу. Планирано је и даље актуелно, па ће бити реализовано чим се стекну услови у долазећем времену.

О „Старој Рашкој“ се све више зна, што сведочи све већи број позива да буде присутна на важним догађајима.

7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА И ДРУГИХ ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Буквално, активности Управног одбора и других органа у Организацији трајале су 365 дана. Иза те активности стоје резултати, који јесу добри, али су могли бити бољи.

Неке активности због важности или успешности треба поменути, али ће остати већи број непоменутих, оних мањих.

Сусрет у два наврата са Вараклићима из Канаде од непроцењиве је вредности за Организацију. У дану посете делегације Управног одбора Вараклићима у Ивању и приликом њихове узвратне посете Организацији у Београду било је разговора о даљој сарадњи две сестринске организације – „Старе Рашке“ из Београда и „Старе Рашке“ из Канаде и о могућностима помоћи дијаспоре из Канаде угроженима у Рашкој области.

 

 

У организацији „Срби за Србе“ из Београда делегација Управног одбора о Видовдану обишла је манастире на Косову и Метохији. Посетила је манастир Високи Дечани, манастир Светих Арханђела, цркву Богородице Љевишке и Газиместан. Присуствовала је Видовданској литургији у манастиру Грачаница, коју је служио српски патријарх Г. Иринеј.

 

 

Координатор Организације др Зага Попадић и Управни одбор организовали су у Пријепољу почетком априла Трибину под називом Хуманост нема нацију, која је изазвала велику пажњу у Рашкој области и шире. Трибини је присуствовало више од 400 Пријепољаца, међу којима су заједно били представници власти и опозиције и представници свих верских заједница.

 

 

Приказан је филм Пријепољци, Пријепољу хуманитарно, који је са Трибином промовисао рад др Заге Попадић на здраственом и хуманитарном плану и рад „Старе Рашке“, њене циљеве и задатке.

Те вечери подељена је велика количина хуманитарне помоћи: Болници у Пријепољу, верским заједницама, школама, друштвима и удружењима и појединцима. Центру за социјални рад уручена је финансијска донација од стране „Старе Рашке“.

Почетком октобра делегација Управног одбора и др Зага Попадић наступили су на Регионалној телевизији у Новом Пазару са темом Хуманост нема нацију. И овде су презентирани резултати рада др Заге Попадић и „Старе Рашке“. Успешно излеченом од леукемије г. Елвиру Татаревићу уручена је финансијска помоћ за даљи опоравак у износу од 50.000 динара.

 

 

У организацији Управног одбора почетком јуна изабрани су нови Извршни одбори Испостава у Пријепољу и Прибоју. Од Извршног одбора у Пријепољу очекује се да појача активности Испоставе у Пријепољу, за то постоји и обећање, а од Извршног одбора у Прибоју очекује се да превазиђе застој у раду Испоставе због смрти њеног дугогодишњег успешног председника Љубише Шћеповића, посебно на плану омасовљења Организацијеи наплате чланарине.

 

 

 

 

Почетком септембра Управни одбор је одржао састанке са Извршним одборима Испостава у Прибоју, Пријепољу и Новој Вароши. Састанку у Прибоју присуствовао је и председник општине Прибој г. Лазар Рвовић, који је обећао, а касније и реализовао финансијску подршку Хуманитарној организацији. На овим састанцима је договорена јесења испорука воћних садница, подела хуманитарне и социјалне помоћи деци у роби и подела Божићних новчаних поклона, омасовљење Организације са чланством физичких и правних лица и наплата чланарине. Хуманитарна организација је у потпуности извршила своје обећање, док се то не може рећи за Извршне одборе.

 

 

Средином октобра „Стара Рашка“ са својом Подружницом у Краљеву, чији је председник проф. др Новак Недић, родом из Сјенице, организовала је у Краљеву час историје, са темама Исламизација Старе Рашке и Настанак имена Санџак. Предавач је био познати и признати историчар г. Салих Селимовић из Сјенице, члан „Старе Рашке“ од њеног оснивања.

 

 

У остале активности је сврстано одазивање позивима и присуствовање разним скуповима, на којима је делегација Организације била примећена и поздрављена. Таквих случајева било је пуно, а овде су селективно наведени најзначајнији: прослава Дана општине Нова Варош, Слава Српско-руског друштва „Александар Невски“ из Пожаревца, Слава манастира Ковиље на Голији, Госпођиндански сабор у етно селу Штитковo у општини Нова Варош, Видовдански сабор у селу Крајчиновићи у општини Прибој, обележавање 15-тогодишњице враћања веронауке у образовни систем Србије, обележавање 70 година од доласка колониста из Рашке области на подручје села Мраморак у Банату …

 

 

 

 

 

 

III СТИЦАЊЕ СРЕДСТАВА

Када је реч о стицању средстава, прва асоцијација су донатори, па зато нешто о њима.

1. ДУЖНА ЗАХВАЛНОСТ ДОНАТОРИМА, ОНИ СУ НАС ОДРЖАЛИ ЊИМА ХВАЛА

Да није донатора и њихових донација „Стара Рашка“ не би постојала или би била мртво слово на папиру. То добро знају у Организацији, али то треба да знају и корисници њихових донација. Зато сваки читалац овог текста треба у својој свести да региструје донаторе и да им се на могући начин одужи – куповином њихових производа или коришћењем њихових услуга.

Управни одбор и активисти у Организацији захвални су донаторима за хуманост коју реализују преко „Старе Рашке“. Када је год могуће и где је могуће донаторима узвраћају доброчинство. Управни одбор ће на пролеће 2016. надокнадити пропуштено у 2015. години, да организује Вече донатора, а у плану је да се идућег лета за донаторе организује туристичко путовање, да виде природне лепоте у Рашкој области – кањон реке Увац и белоглаве супове, језера, планине и древне српске манастире.

2. ОБЛИЦИ И ИЗВОРИ СТИЦАЊА

Проблеми у прикупљању средстава за хуманитарни рад „Старе Рашке“ помињу се у свим годишњим Извештајима о раду ове Организације. У Извештају за 2014. годину додатно је речено да Организација нема медијску подршку и због чега, затим да трпи последице зато што је препознају као националну организацију. Велики број читаоца овог Извештаја били су читаоци Извештаја за предходне године, па раније наведене проблеме нећемо понављати. Сви проблеми, стари и нови се усложавају, али се о њима не може опширно писати. Проблем је што многе фирме – донатори нестају, због проблема у пословању, стечаја и промене власничке структуре. Неке фирме престају да буду донатори јер их држава у томе ограничава, неке због доласка нових странки и људи који не препознају улогу и значај “Старе Рашке“, не препознају њене циљеве. Број изгубљених донатора због наведених разлога не може да се надомести новим донаторима, што се рефлектује на успешност Организације. Успешност рада Организације одржавају Хуманитарна фондација „Стара Рашка“ из Канаде и група донатора која је изузетно посвећена циљевима и задацима Хуманитарне организације, који су хуманитарно и национално мотивисани за давање великих донација, од 100.000 до 1.000.000 динара годишње. Долази време када ће Организација моћи путем јавних конкурса да добија средства од Државе за одређене пројекте којима остварује своје циљеве, само да не буде и овде дискриминисана.

Мислило се да остварени укупни приход у јубиларној 2014. години неће дуго бити надмашен. Међутим, великим напором и радом људи из Организације, а пре свега великим залагањем Војина Вучићевића, укупан приход у 2015. години надмашио је онај из предходне године. Дај Боже да се тај тренд настави и у наредним годинама.

Следи преглед стицања средстава, по изворима стицања.

а) Девизна средства

Средства у висини41.000 канадских долара донирала је Хуманитарна фондација „Стара Рашка“ из Канаде, наменски: 40.000 долара за Божићне поклоне болесној и сиромашној деци у Рашкој области, који су подељени 5. и 6. јануара 2016. године, а 1.000 долара за хуманитарну помоћ једној породици. Заслуга за ову велику хуманитарну помоћ припада српској дијаспори, породици Вараклић и њиховој приватној компанији у Канади.

б) Динарска средства (укупан приход)

1.898.539 – салдо на текућем рачуну Организације (01.01.2015.)

4.270.000 – средства у благајни Организације (01.01.2015.)

5.331.000 – донације правних лица

450.000 – чланарина правних лица

314.000 – чланарина физичких лица

3.321.175 – продаја девиза (41.000 канадских долара)

308.000 – наменска хуманитарна помоћ

78.783 – добровољни прилози

59.700 – продаја књиге „Кнезови Рашковићи у Старом Влаху“

316.140 – партиципација за саднице

523.499 – остале уплате (позајмнице, повраћај средстава и др.)

16.870.836 – Укупан приход

Од укупно расположивих средстава у 2015. у 2016. годину је пренето 3.496.686 динара, за Божићне поклоне деци у Рашкој области. Утрошак средстава специфициран је у IV поглављу Извештаја – Утрошак средстава.

Исказани укупни приход од 16.870.836 динара значи да је Организација у 2015. години располагала са овим износом, заједно са средствима пренесеним из 2014. године (6.168.539). Ставка уплата у износу од 523.499 динара представља збир враћених позајмница, погрешних уплата и др. То је само евидентна новчана трансакција која не улази у укупан приход, која је прошла преко текућег рачуна, па је морала бити исказана да би се промет текућег рачуна сложио са банчиним стањем (потврда банке: 12.600.836 + 4.270.000 благајна).

Неке ставке из укупног прихода треба појаснити. Средства приказана у благајни нашла су се ту због Новогодишњих празника, како би њихова подела деци у Рашкој области почела првог радног дана у 2015. години. За подељене воћне саднице у пролеће 2015. године (6.000 комада) није вршена наплата партиципације, али јесте за подељене саднице у јесен (3.500 садница), у износу од 30% од набавне цене.

Следи списак уплата донација и чланарине правних лица.

 

в) Списак донатора и чланова правних лица

3.321.175 – Хуманитарна фондација „Стара Рашка“ из Канаде (Драгана Вараклић),

655.000* – Општина Нова Варош, (председник Димитрије Пауновић),

650.000* – „Ibis Instruments“ DOO, Београд (Бранко Поповић),

505.000* – Општина Прибој, (председник Лазар Рвовић),

350.000* – „Rad Commerce“ DOO, Београд (Милан Ивановић),

335.000* – СУТР „Маринада“, Београд (Рајко Добросављевић),

300.000 – Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије, (др Милета Радојевић),

210.000* – “Екстра-пет”ДОО, Београд (проф.др Звонко Гобељић),

205.000* – Трговинско пословни центар „Орашац“ ДОО, Београд (Радиша и Владета Томашевић),

190.000 – Општина Пријепоље, (председник Емир Хашимбеговић),

155.000* – АМС Осигурање АДО, Београд (др Вучета Мандић и Александа Никачевић),

135.000* – Хуманитарна организација „Срби за Србе, Београд (Игор Рашула),

125.000 – Општина Чајетина, (председник Милан Стаматовић),

120.000 – Београдска аутобуска станица (БАС) АД, Београд (Анђелко Мучибабић),

105.000* – “Интер-пет”АД, Београд (проф.др Звонко Гобељић),

105.000* – “Хемпро”АД, Београд (проф.др Звонко Гобељић),

105.000* – „ИМП – Аутоматика“ ДОО, Београд (Миленко Николић),

100.000 – „Вода Врњци“ АД, Београд (проф.др Звонко Гобељић),

85.000* – „Dragon Fly“ DOO, Београд (Светозар Аврамовић),

80.000 – „Србоауто“ ДОО, Београд (Предраг Томић),

65.000* – „Центротранс“ ДОО, Београд (Ненад и Петар Мацура),

60.000* – „МК Градња“ ДОО, Београд (Милић Костић),

55.000* – Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд (Душан Цогољевић),

55.000* – СУР „Златар“, Београд (Благоје Поповић),

55.000* – „Kaissa Investment“ DOO, Београд (Ивана Вучићевић),

55.000* – „НРК Инжењеринг“ ДОО, Београд (Милан Радуловић),

50.000* – „Путеви“ ДОО, Ивањица (Стојан Рангелов),

50.000* – „Movem Co“ DOO, Београд (Његослав Трифковић),

50.000* – „Devix“ DOO, Лазаревац (Радојица Марковић),

50.000* – „Кулина“ ДОО, Београд (Милош Љујић),

50.000* – Хотел „Србија“ ДОО, Београд (Милош Љујић),

35.000* – SZTR “Vetal Inženjering” Мојсиње-Чачак(Драган Ћурчић),

30.000* – “Candy” DOO, Суботица (Бранислав Шипош),

30.000* – “Агромобил” ДОО, Гуча (Ратко Вукићевић),

30.000* – “Модел 5” ДОО, Београд (Звездан Пешовић),

29.000* – “Kuč Company” DOO, Крагујевац (Јездимир Куч),

25.000 – “Металац” АД, Горњи Милановац (Петрашин Јаковљевић),

25.000* – “S&L” DOO, Београд (Борисав Јокић),

25.000* – “Nips Group” DOO, Београд (Ненад Мињовић),

20.000* – “АМК Центар”, Београд (Младен Поповић),

20.000* – СТУР “Горава”, Прибој-Крајчиновићи (Младоје Радовић),

20.000* – „Star Company DOO, Београд (Славица Вучићевић),

20.000*– „Про видео“ ДОО, Београд (Новак Радумило),

15.000* – „Мотус“ ДОО, Београд (Милан Синановић),

15.000* – „Семиотик“ ДОО, Београд (Драган Петковић),

15.000* – „Pagus Company“ DOO, Београд (Момир Паунић),

15.000* – „Феромонт Инжењеринг“ АД, Београд (Драган Нијемчевић и Милија Илић),

12.000* – „MiMS“ DOO, Љубовија (Дејан Степановић),

10.000* – СУР „Шешир мој“, Београд (Влада Илић),

10.000 – „Debox“ DOO, Београд (Дејан Којичић),

10.000* – СЗТР “Брђанка”, Нова Варош-Штитково (Љубенко Вјетровић),

10.000* – Мењачница „Војкан“, Пријепоље (Војкан Досковић),

5.000* – „Dexy Co“ DOO, Београд (Слободан Вучићевић),

5.000* – „Silver Lake Investment“ DOO, Београд (Слободан Вучићевић),

5.000* – “NCA Investment Group” DOO, Београд (Слободан Вучићевић),

5.000* – Омладинска задруга „Београд“, Београд (Томислав Секулић),

5.000* – ОЗБ „Услуге“, Београд (Томислав Секулић),

5.000* – „Архип“ ДОО, Београд (Ивана Вучићевић),

5.000* – Удружење „Братство Љујића“, Београд (мр Велибор Љујић),

5.000* – Завичајно удружење Нововарошана, Београд (Зоран Гујаничић),

5.000* – Удружење Пљевљака „Брезник“ Београд (др Бајо Цмиљанић),

5.000* – Удружење Ужичана, Београд (др Милош Туцовић),

5.000* – Удружење Крагујевчана, Београд (Зоран Матовић),

5.000* – Удружење Прибојаца, Београд (Зоран Пешовић),

5.000* – Удружење „Кнезови Рашковићи“, Штитково-Нова Варош (Милош Вјетровић),

5.000* – Удружење Пријепољаца, Београд (Миодраг Драгутиновић),

5.000* – СТР „Вива“, Прибој (Зоран Благојевић),

5.000* – Предшколска установа “Невен”, Прибој (Јасна Којадиновић),

5.000* – “Es Тоurs” DOO, Прибој (Есад Строил),

5.000* – Удружење за помоћ МНРО, Прибој (Милко Марјановић),

5.000* – СУР „Дабар“, Прибојска Бања-Прибој (Радољуб Миковић),

5.000*СУР Палма“, Прибој (Мирко Јановић),

5.000* – СТУР „Мерак“, Прибој (Александар Никачевић),

5.000* – „Биомлек“ ДОО, Саставци-Прибој (Милета Иконић),

5.000* – ЗТР „Бојић“, Прибој (Мирослав Бојић),

5.000*СТР „Амбијент“, Прибој (Љупко Бјелић),

5.000* – ОШ „Благоје Полић“, Кратово-Прибој (Зоран Танасковић),

5.000* – З.З. „Зеленика плус“, Акмачићи-Нова Варош (Радојко Дромњаковић),

5.000* – СЗТР „Наташа“, Нова Варош (Драган Матијевић),

5.000* – „Златарпласт“ АД, Нова Варош (Мићо Зорић),

5.000* – СУПР „Мат-комерц“, Нова Варош (Радомир Матовић),

5.000* – АД Угоститељство „Златар“, Нова Варош (Слободан Дучић),

5.000* – СУР „Луг“, Бистрица-Нова Варош (Наташа Дучић),

5.000* – СЗТР „Дрвопром“, Нова Варош (Миомир Грбовић),

5.000* – „Dexy Co“ DOO, Београд (Слободан Вучићевић),

5.000* – Резерват „Увац“ ДОО, Нова Варош (Бранко Бјелић),

5.000* – „Златарске новости“, Нова Варош (Дана Шуњеварић),

5.000* – Агенција „Биланс плус“, Нова Варош (Светлана Мрвић),

5.000* – „Ферос“ ДОО, Ковин (Миљко Дробњак),

5.000* – „Dexy Co“ DOO, Београд (Слободан Вучићевић),

5.000* – „Пан комерц” ДОО, Пожега (Божидар Пановић),

5.000* – Мењачница „Анастасија“, Пријепоље (Звонко Пушичић),

5.000* – СУР „Свануће“, Пријепоље (Снежан Томашевић),

5.000* – Радио „Јавор“, Ивањица (Стево Дамљановић),

5.000* – SZTR “Orao computers”, Сјеница (Петар Филиповић),

5.000* – „Стефан“ ДОО, Ариље (Милан Стефановић),

5.000* – “Лимански пивариум” ДОО, Нови Сад (Миро Рондовић),

5.000* – СУР „Ужице“, Београд (Радомир Каре Караклић),

5.000* – „Транспортшпед“ДОО, Београд (Бранислав Баћовић),

5.000* – „Харизма“ ДОО, Београд (Душко Полић),

5.000* – Удружење „Унисет“, Београд (Наташа Ранитовић),

5.000* – SUR „Quick“, Београд (Владан Шапоњић),

5.000* – „Codex Print“ DOO, Горњи Милановац (Горан Каровић),

5.000* – “ТМТ” ДОО, Београд (Мишко Стевовић). 

Неке уплате су са закашњењем извршене на почетку 2016. а односе се на 2015. годину, и то:

5.000* – “Debox” DOO, Београд (Дејан Којичић),

5.000*Дом културе Ивањица, Ивањица (Милан Крунић).

Ове уплате нису ушле у укупан приход за 2015, него ће ући у приход за 2016. годину.

Звездица (*) на износу уплате означава да је уплатилац члан Хуманитарне организације у статусу правног лица и да је у уплати садржана чланарина. Истицано је, а треба и даље истицати, да је „Стара Рашка“ као хуманитарна организација јединствена у земљи што има толико чланова правних лица, са потписаном приступницом у знак подршке Хуманитарној организацији.

Уз назив уплатиоца стоји име физичког лица чијом заслугом је дошло до уплате.

Следи списак уплатиоца наменске хуманитарне помоћи, за лечење леукемије и других тешких болести, за хуманитарну помоћ деци др. 

г) Списак уплатиоца наменске хуманитарне помоћи

40.000 – Мира Пјановић, Пријепоље,

40.000 – Хедија Ћеховић, Прибој,

30.000 – др Александар Ракоњац, Београд,

30.000 – Радош Даниловић, Суботица,

20.000 – „Броња“ ДОО, Нови Пазар,

20.000 – Каица Каличанин, Сјеница,

20.000 – Енес Бишевац, Нови Пазар,

15.000 – Самир Гајић, Нови Пазар

15.000 – Амела Фаховић, Нови Пазар,

15.000 – „Zoran Raisen“, Јагодина,

10.000 – Сеад Љајић, Нови Пазар,

10.000 – „AB Royal Trans DOO, Пријепоље,

10.000 – Марко Пјановић, Пријепоље,

5.000 – Санела Зорнић, Сјеница,

5.000 – Бахро Ходовић, Београд,

5.000 – Војин Вучићевић, Београд,

5.000 – Славица Пјановић, Пријепоље,

5.000 – Драган Голубовић, Нова Варош,

8.000 – група уплатиоца из Београда по 2.000 динара.

308.000 Укупно

Неки чланови Организације дали су добровољне прилоге, у већем износу или мањем уз плаћање чланарине. Следи списак уплатиоца добровољних прилога. 

д)Списак даваоца добровољних прилога

20.000 – породица Војина Вучићевића, Београд,

10.000 – Војин Вучићевић, Београд,

9.083 – Раде Прелић, Београд,

9.000 – Милан Пурић, Београд,

6.000 – Ненад Табајица, Суботица,

5.000 – Срећко Нијемчевић, Београд,

4.000 – Никола Кривошић, Београд,

3.500 – Новак Потежица Београд,

2.000 – Велимир Куртић, Београд,

1.500 – Велибор Ђурић, Београд,

1.200 – Весна Тадић, Београд,

1.200 – Жељко Тадић, Београд,

1.000 – Љубиша Грбовић, Београд,

1.000 – Добривоје Копуновић, Београд,

1.000 – Драган Паповић, Београд,

3.300 – Уплата 11 чланова од 100 до 500 динара.

78.783 Укупно 

е) Списак спонзора Организације у 2015. години

Између вредности спонзорства у роби и услугама и уплата на текући рачун Организације треба ставити знак једнакости. Сва спонзорства су била потребна а нека и нужна, па да њих није било Организација би морала платити вредност спонзорисане робе и услуга. Зато Организација изједначава спонзоре са донаторима.

Спонзорства су трајала током целе године, а нека су се понављала, због чега их је тешко строго везивати за одрђена догађања. Сви који су уместо спонзорства у роби и услугама уплатили новац за ту намену поменути су у списку донатора или у другим списковима добротвора.

У току 2015. године у три случаја било је вредног спонзорства: за Славу и Скупштину Организације, за поделу воћних садница и за робну хуманитарну помоћ деци у Рашкој области.

За Славу и Скупштину спонзори су били:

 1. Месна индустрија “Златиборац”, Чајетина

(Аца Стојановић),

 1. ТПЦ “Орашац”, Београд (Радиша и ВладетаТомашевић),

 2. Ресторан “Маринада”, Београд (Рајко Добросављевић),

 3. Вода Врњци”, Врњачка Бања (проф. др Звонко Гобељић),

 4. СУР "Златар", Београд (Благоје Поповић),

 5. "Dragon Fly" DOO, Београд (Светозар Аврамовић),

 6. СЗТР“Брђанка”, Штитково-Нова Варош (Љубенко Вјетовић),

 1. СУР "Ужице", Београд (Радомир Каре Караклић),

 2. Dexy Co”, Београд (Слободан Вучићевић),

 3. СТУР "Горава", Крајчиновићи-Прибој (Младоје Радовић),

 4. Алекса Чакаревић, Штитково-Нова Варош,

 5. Милош Вјетровић, Штитково-Нова Варош,

 6. Љубиша Шћеповић, Кратово-Прибој, и

 7. Породица Вучићевић, Београд. 

У подели воћних садница спонзори су били:

 1. Расадник МИНД, Чачак (проф. др Милисав Митровић) – 3.500 разних садница,

 2. Зоран Благојевић, Прибој – превоз 9.500 садница од Чачка до Прибоја (у пролеће и јесен 2015.) и

 3. Сви чланови Извршног одбора Испоставе Хуманитарне организације у Прибоју – услуге преузимања и поделе садница.

У акцији прикупљања и поделе хуманитарне помоћи деци у Рашкој области спонзори су били:

 1. Movem Toy“, Београд (Њего Трифковић) – дечије играчке у вредности од 144.000 динара,

 2. Србоауто“, Београд (Предраг Томић) – превоз 9 тона робе од Београда до Рашке области,

 3. NIPS Group“, Београд (Ненад Мињовић) – 1.000 кг брашна,

 4. Млин „Браћа Ружић, Клењ (Радиша Ружић) – 1.000 кг брашна,

 5. Млин „Крњић“, Владимирци (Љубиша Јеремић) – 500 кг брашна,

 6. Житосрем“, Инђија (Радослав Басарић) – 300 кг брашна и 20 кг кекса,

 7. Млекара „Kuč Company“, Крагујевац (Јездимир Куч) – 300 кг млечних производа,

 8. СУТР „Маринада“, Београд (Рајко Добросављевић) – 150 кг шећера,

 9. ТПЦ „Орашац“, Београд (Радиша Томашевић) – 100 кг шећера и вишемесечно складиштење прикупљене робе,

 10. Беогас“, Београд (Јеленко Папић) – 50 кг шећера, 30 литара уља и већа количина хемијских производа за одржавање хигијене,

 11. Dexy Co“, Београд (Слободан Вучићевић) – играчке за децу,

 12. Dragon Fly“, Београд (Светозар Аврамовић) – превоз робе до складишног магацина.

Поред три наведена пројекта за која су наведени спонзори било је и других, већих и мањих. Од већих је Сабор српске омладине из матице и расејања, о коме је било речи у овом Извештају. За ову манифестацију велики спонзори су били:

 1. Епархија милешевска, Пријепоље (ЊП владика Јоаникије) – спавање у Манастиру за стотинак учесника у културно-уметничком програму на Златибору и

 2. Саобраћајно предузеће „Шампион”, Београд (Владан Милановић) – аутобус за превоз на релацији Београд – Златибор.

И многе друге активности Организације у току године помагали су спонзори. Највећи медијски спонзор била је Прибојска телевизија, током целе године. Ова Телевизија је потврдила – ко се рекламира, тај добија. Њена је заслуга што је „Стара Рашка“ омиљена и подржана у Прибоју. Подгорички „BILD Studio“, бесплатно одржавао сајт Организације током целе године. Велики број активиста Организације био је спонзор у услугама и роби, посебно: Радиша Томашевић, Драган Словић, др Зага Попадић, Раде Прелић, мр Велибор Љујић, др Бајо Цмиљанић, Милојко Обућина, Рената Смиљанић, Драган Лаптошевић, Чедо Вучићевић, Јулијана Савић, Лазар Мосуровић, и Војин Вучићевић, сви из Београда, затим чланови Извршних одбора Испостава Организације у Пријбоју и Пријепољу.

IV УТРОШАК СРЕДСТАВА

Преглед утрошка средстава осликава активности Организације у тој години, чиме се и колико бавила.

Утрошак средстава у 2015. години исказан је по групама трошкова, њих шест са једанаест подгрупа. За све исплате постоје одлуке Управног одбора и уредна документација. Више од половине средстава дато је за хуманитарне помоћи, што приличи једној хуманитарној организацији. Остале исплате ако нису хуманитарног јесу социјалног карактера.

1. ХУМАНИТАРНА И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА – 7.216.688 ДИНАРА

Ова група трошкова подељена је у четири подгрупе:

а) Божићни поклони за болесну и сиромашну децу – 4.399.785 динара

У Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши 869 деце добило је Божићни поклон по 5.000 динара, што износи 4.345.000 динара. Трошкови поделе поклона износе 54.785 динара, а чине их: гориво (10.890), угоститељске услуге за четворочлану делегацију Организације за три дана (28.400) и остали трошкови (15.495).

б) Трошкови прикупљања крви – 175.000 динара

У II поглављу, тачка 5. Извештаја наведена је активност Организације на прикупљању крви. За покриће нужних трошкова 35 давалаца крви добило је по 5.000, што износи 175.000 динара. Даваоци крви у Београд долазе из унутрашњости.

в) Помоћ поплављеним породицама – 1.255.262 динара

Од наведене суме дато је Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ 537.694 динара, да ова набави белу технику и исту подели поплављеним породицама у Републици Српској. За остатак средстава од 717.568 динара набављено је 26 апарата беле технике, које је Организација поделила поплављеним у Србији.

г) Остала хуманитарна и социјална давања – 1.181.881 динар

За 35 лица дата је хуманитарна помоћ у износу од 563.000 динара, у појединачним износима од 5.000 до 50.000 динара. Следимо праксу да не објављујемо имена корисника хуманитарне помоћи.

За остале помоћи исплаћено је 618.881 динар, где улазе: хуманитарна помоћ за смртне случајеве (95.000), набавка робе за дечија обданишта у Рашкој области (307.578), набавка лекова и других роба за хуманитарну помоћ (85.437), помоћ хуманитарним установама (65.000), оглашавање поделе помоћи (19.400) и остале непоменуте помоћи (46.466), које би се могле рашчлањавати у недоглед. 

2. ДОНАЦИЈЕ И СПОНЗОРСТВО – 1.966.730 ДИНАРА

Са разлогом и потребом, ради остваривања својих циљева, Организација селективно даје донације и спонзорство. Ради бољег сагледавања и оправдавања ових давања у 2015. години иста су подељена у две подгрупе.

а) Донација и спонзорство правним лицима са којима Организација сарађује – 300.000 динара

Било је 13 корисника средстава, у распону од 10.000 до 60.000 динара.

Средства су добили: Удружење Прибојаца, Удружење Нововарошана, Удружење Крагујевчана, Удружење Пљевљака „Брезник“, Удружење „Братство Љујића“ и Хуманитарна организација „Срби за Србе“, сви из Београда, затим Радио „Јавор“ из Ивањице, Удружење „Кнезови Рашковићи“ из Штиткова – Нова Варош, Основна школа у Мишевићима у општини Нова Варош, Дом културе из Ивањице, Удружење „Александар Невски“ из Пожаревца, Црква у Великој Жупи у општини Пријепоље и Салих Селимовић из Сјенице. Неке уплате су наменске, а неке из наменских средстава.

б) Помоћ селу – 1.666.730 динара

Главне ставке ове помоћи су набавка садница (1.256.730) и изградња односно поправка путева у општини Нова Варош (410.000). Већ је речено да је за воћаре у Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши набављено 6.170 садница, не рачунајући добијену донацију од 3.500 садница. Средства за путеве су уплаћена: за поправку пута преко Златара (200.000), асфалтирање пута у Кулини (150.000) и асфалтирање пута у Виловима (60.000).

3. ТРОШКОВИ СКУПШТИНЕ И СЛАВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – 527.802 ДИНАРА

Ако се не би ови трошкови рашчланили, на први поглед били би неприхватљиви због њихове висине. Аналитички гледано неких се трошкова није могуће одрећи без статутарних промена, а тим променама није се прибегло.

Година одржавања Скупштине и Славе била је јубиларна (15), па је и јубилеј повукао додатне трошкове. Трошкови су специфицирани како следи: штампање Монографије 2000-2015 (50.000), штампање Извештаја о раду и финансијском пословању (55.635), студентске награде (60.000), награда „Гордан Ранитовић“ (50.000), превоз чланова из Рашке области на Славу и Скупштину (69.500), израда филма (18.000), израда и штампање јубиларних признања на дрвету и папиру, корица за признања и позива на Славу и Скупштину (145.905), набавка хране и пића за Славски коктел (33.845), трошкови превоза у локалу (6.330), набавка инвентара (11.123) и остали трошкови – снимање манифестације, цвеће, чишћење сале, плаћање услуга и др. (27.464).

4. МАРКЕТИНГ (РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА) – 1.218.353 ДИНАРА

Маркетинг је пут за излазак из анонимсности. То има своју цену, коју „Стара Рашка“ мора да плаћа, у нади да ће се уложено вратити.

Највећа ставка овде приказаних трошкова је за Сабор српске омладине из матице и расејања, који је одржан на Златибору у јулу месецу (548.238). Да је била група трошкова за очување српског културног наслеђа, ови трошкови би припали тој групи. Требало је дочекати пет ансамбала из српског расејања са 150 чланова, да у два дана наступе у Милешеви и на Златибору, о чему је било речи у II поглављу, тачка 4. Извештаја. Други по величини трошкови су угоститељске услуге (281.752). Ови трошкови су везани за окупљање људи који су се определили да подржавају Организацију или треба да се тек определе, на којим скуповима се разговарало о пројектима, њиховом плану или реализацији. Даље следе трошкови: оглашавање у медијима (46.430), представљање Организације на Трибини у Пријепољу (78.308), представљање Организације у Новом Пазару (57.915), трошкови гостовања за дане општина Ивањица и Нова Варош, гостовања на манифестацијама у Ковиљу на Голији, Крајчиновићима код Прибоја и етно селу Штитково код Нове Вароши (97.799), трошкови организације и присуства скупу у Краљеву (18.369), путовања и активности у Рашкој области (17.483), прилог за издавање књига (30.000), поклон – репрезентација (27.000) и остали трошкови (15.059).

5. РЕЖИЈСКИ ТРОШКОВИ – 1.480.110 ДИНАРА

Карактеристично за режијске трошкове је то што већина њих није везана за резултате рада, они би постојали без обзира да ли се радило више или мање, боље или лошије. С обзиром да се у Организацији радило више и боље исказани трошкови су прихватљиви, тим пре што се није могло утицати на њихово смањење.

Ова група трошкова подељена је на пет подгрупа:

а) Ангажовање радне снаге – 864.020 динара

За стално ангажованог радника за администартивно-техничке послове исплаћено је 678.170 динара. Годишњи паушал за снимања догађања везаних за активности Организације износи 60.000 динара. За повремена ангажовања у току године исплаћено је 36.000 динара. За послове омасовљавања Организације и наплату чланарине исплаћено је 89.850 динара.

б) Комуналне услуге -341.796 динара

У ову подгрупу специфицирани су следећи трошкови: закуп канцеларије (150.100), фиксни и мобилни телефони (83.977), превоз у граду – такси и гориво (45.450), ПТТ трошкови (22.768) и остали трошкови – струја, вода, чишћење и др. (39.501).

в) Канцеларијски материјал -70.642 динара

Највећа ставка у овим трошковима је набавка тонера и папира.

г) Банкарска провизија -24.061 динар

Провизија је сразмерна обављеном платном промету.

д) Остали непоменути трошкови – 179.591 динар

Сви трошкови који нису обухваћени у другим групама и подгрупама обухваћени су у овој подгрупи, како следи: судске таксе (26.000), поправка компјутера (12.967), порез на имовину (14.764), реизбор Извршних одбора у Рашкој области (16.300), трошкови у канцеларији – репрезентација и др. (80.311), гориво на путу (18.312) и остало (10.937).

6. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ – 1.168.727 ДИНАРА

Највећа ставка ових исплата је коначно враћање дуга из предходних година у износу од 477.300 динара, који дуг је измирен захваљујући донацији из Канаде, наменској донацији за враћање дуга.

Разлика од 691.427 динара је корективни фактор, износ за изравњавање салда. Код банке овај износ је садржан у исплатама, који је Организација подигла, али је он служио за исплату готовинских трошкова који су већ приказани, па ако би се износ још једном исказао за толико се не би слагале исплате у Организацији са износом исплата код банке.

Са овим завршен је преглед утрошка средстава.

V ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

1. НОВИ СТАТУТ, НОВА НАДА

Када Скупштина буде усвајала овај Извештај истог дана усвојиће и нови Статут Организације.

У односу на предходни нови Статут доноси доста новина, које треба да унапреде рад Организације. Тај правни акт прилагођен је новим условима пословања, садржи све потребно да омогући успешан рад овој Организацији. Због своје свеобухватности личи на мали устав.

2. ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ ИЗНУЂЕН, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВ

Новонастала кадровска ситуација у Организацији повлачењем са челне позиције њене моторне снаге Војина Вучићевића, за кога није пронађена адекватна замена, није пронађен човек који може и хоће да волонтерски обавља успешно толико послова како је то чинио овај прегалац пуних шеснаест година, наметнула је увођење професионалног (плаћеног) рада.

Статутом се предлаже увођење плаћених функцијаДиректора Организације и Техничког секретара, уз то и плаћање одређених трошкова ангажовања Извршних директора према резултатима рада. Очекује се да оваква статутарна решења омогуће наставак успешног рада Организације. Да ли ће се наћи одговарајући кадрови и да ли ће они успети да обезбеде потребна средства за реализовање Програма рада и остваривање циљева због којих Организација постоји, остаје да се види.

3. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, АКТ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

У овом поглављу помињу се Статут и Програм рада који ступају на снагу тек у наредној години, али су нашли место у овом Извештају јер резултирају из активности Управног одбора у 2015. години.

Програм рада усвојиће нови Управни одбор и он ће као никада до сада одредити пословну политику Управног одбора за 2016. годину. Његово извршење биће тест за нови Статут и ангажоване нове кадрове.

Порука је свим донаторима и члановима Организације да подрже Статут и Програм рада, да помогну наставак успешног рада Организације. Ако изостане потребна подршка, Организација се може наћи у проблемима. Размишља се да се једног дана Организација препусти донаторима, да они о њој брину, попут неких компанија у Србији, пример „Хемофарма“ из Вршца.

Очекује се да Организација значајне пројекте реализује државним средствима путем конкурса, посебно оне који су у функцији државних пројеката.

Овим се завршава Извештај о раду и финансијском пословању за 2015. годину, у очекивању да ће се у наредним писати о још бољим резултатима нама заједничке „Старе Рашке“.

 

УПРАВНИ ОДБОР

Томислав Секулић, председник