Предлог текста Извештаја о раду и финансијског пословања за 2018. годину