РЕИЗОБОР ИЗВРШНИХ ОДБОРА ИСПОСТАВА У РАШКОЈ ОБЛАСТИ

У новембру 2018. године „Стара Рашка“ ће извршити реизбор Извршних одбора у својим Испоставама у општинама Пријепоље, Нова Варош и Прибој.

Избором правих људи у ове органе Хуманитарна организација ће имати логистичку подршку за спровођење своје пословне политике и активности на терену. Са терена ће долазити праве информације о потребама давања средстава за хуманитарне помоћи и друга издвајања у складу Статута.

Одборио у Испоставама вршиће омасовљавање Организације, тако што ће у њу учлањавати физичка и правна лица. На терену ће проналазити потенцијалне донаторе, доводити их у везу са Хуманитарном организацијом ради закључења уговора о донацији.

Одбори ће имати извесну самосталност у раду. За покриће трошкова ангажовања средства ће добијати од Хуманитарне организације, према одлуци Управног одбора.

УПРАВНИ ОДБОР