УПРАВНИ ОДБОР ОДРЖАО ПРВУ СЕДНИЦУ У 2020. ГОДИНИ

У Уторак 28. јануара Управни одбор је одржао прву седницу у 2020. години, којој су присуствовали чланови Управног одбора и Надзорног одбора, чланови инокосних орагана Организације и председници Завичајних удружења Прибоја, Нове Вароши, Пријепоља и Сјенице, њих укупно 22.

Дневни ред седнице оправдао је присутност оволико људи, да се сви укључе у припрему одржавања јубиларне и изборне Скупштине 26. фебруара, да се сви укључе у избор кандидата који ће бити именовани на одрђене функције у Хуманитарној организацији.

Седницом је председавао и образлагао дневни ред председник Управног одбора Војин Вучићевић, а на дневном реду је било:

  1. Активности Управног одбора између две његове седнице, тј. од 25. децембра прошле до 27. јануара ове године.
  2. Финансијско стање Организације.
  3. Припрема за Славу и изборну и јубиларну Скупштину Организације.
  4. Дискусија у вези даљег рада и опстанка Хуманитарне организације.
  5. Решавање молби за хуманитарне и социјалне помоћи.

Поред осталих поменуте су највеће и најважније активности Управног одбора: писање Извештаја о раду и финансијском пословању за 2019. годину, ангажовање за уплату донација за 2020. годину, припрема и подела Божићних поклона деци у Рашкој области, аплицирање за средства код Министарства за културу за потребе Манифестације на Јавору 2020. године.

За финансијско стање Организације речено је да је стабилно. Пренето је из прошле године 350.000 динара, а у јануару ове године уплаћено је донација 740.000 динара, а са чланарином физичких лица више од милион динара.

Усвајајући мере за припрему и одржавање Славе и Скупштине Организације изабрана је Кадровска комисија, која ће дати предлог кандидата за све функције у Организацији, с обзиром да се одржава изборна Скупштина.

У вези судбине Хуманитарне организације закључено је да се хитно ступи у разговор са надлежним државним органима, што је и учињено. Постоји заинтересованост државе да „Стара Рашка“ нормално функционише, а за то уследиће и одређена помоћ државе.

УПРАВНИ ОДБОР