Фото архива: Добитница награде за 2018. годину

Хуманитарна организација ''Стара Рашка'' из Београда на основу члана 51. Статута р а с п и с у ј е,

К  О  Н  К  У  Р  С

За годишњу награду “Гордан Ранитовић” за 2019. годину

            Награда се додељује за дело(а) у области јавног информисања којим се афирмишу основни циљеви Хуманитарне организације „Стара Рашка“ и којим се осветљава прошлост, садашњост и будућност Старе Рашке.

            За награду могу конкурисати појединци, ауторски тим или институција. Предност имају дела настала и објављена у 2019. години.

            Награду додељује стручни жири изабран од стране Управног одбора Хуманитарне организације. Награда се састоји од повеље и новчаног износа. Уручење награде обавиће се на дан Скупштине и Славе Хуманитарне организације – на дан Светог Симеона Мироточивог 26. фебруара  2020. године.

            Кандидовање се врши непосредно (сваког радног дана од 09 до 15 часова) до 31. јануара 2020. године, на адресу Хуманитарна организација „Стара Рашка“, Антифашистичке борбе 29, спрат V, стан 17, 11070 Београд или поштом на исту адресу. У документацији (образложењу) за кандидатуру обавезно доставити број мобилног контакт телефона особе која је поднела кандидатуру.

            Све информације у вези конкурса могу се добити на телефон 065 3131 639 или на 011/3131 638.                                                                                                                        

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

ДОНАТОРИ