Koнституисани Управни одбор и Надзорни одбор

 

            На седници Управног одбора од 13. 10. 2002. године конситуисани су Управни одбор и Надзорни одбор.  Господин Рајко Добросављевић, председник организације   је  рекао да је Скупштина Организације одржана 04. 10. 2022. године изгласала Управни одбор који броји девет чланова и Надзорни одбор који број три члана.

За чланове Управног одбора на трајање мандата од две године изабрани су:

 

1. Томашевић Радиша

2. Остојић Драгојле

3. Трифковић Његослав

4. Прелић Раде

5. Аврамовић Светозар

6. Секулић Томислав

7. Ивановић Милован

8. Војин Вучићевић

9. Гујаничић Зоран

 

За чланове Надзорног Одбора на трајање мандата од две године изабрани су:

 

1. Лаптошевић Драган

2. Словић Драган

3. Романдић Бобан

 

            Затим је наставио да говори о избору председника Управног одбора. Предложио је да то буде и у новом мандату Војин Вучићевић. Господин Вучићевић је изабран једногласно за преседника Управног одбора. За заменика председника Господин Вучићевић је предложио   Драгојла Драга Остојића. Кратко је образложио зашто је Драго заслужан  за нашу Организацију. Драгојле Драго Остојић је изабран једногласно за заменика председника Управног одбора. Војин предлаже да Драган Лаптошевић буде председник Надзорног одбора. Предлог је усвојен једногласно.

                                                                                                                                                                                         Управни одбор

ДОНАТОРИ