Undefined

Циљеви Организације су:

  • да се створе услови за квалитетан суживот, толеранцију и разумевање између етничких и конфесионалних структура;
  • да се елиминишу покушаји негирања самобитности Рашке области као колевке српске државности и духовности, било кроз неадекватне називе ове Области или неадекватну територијалну организацију; и
  • да Рашка област не доживи судбину Косова и Метохије.

ДОНАТОРИ